Vereniging Huismuziek Delft

P1050219 - kopie

Huismuziek Delft is in 1976 ontstaan als afdeling van de (landelijke) vereniging Huismuziek en in 1996 (juridisch) zelfstandig geworden.

RELATIE MET DE LANDELIJKE VERENIGING HUISMUZIEK

“Huismuziek Delft” heeft een statutair vastgelegde relatie met het landelijk actieve “Huismuziek, Vereniging voor muziek en instrumentenbouw”. Het lidmaatschap van de verenigingen is echter gescheiden. Wie lid wordt van de landelijke vereniging Huismuziek geniet daar voordelen bij o.m.cursusactiviteiten (muziek en instrumentenbouw).

Zie voor verdere informatie huismuziek.nl.

OP PROEF MEESPELEN OF PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN.

Wie belangstelling heeft, weet van tevoren meestal niet of het wel zal bevallen in een bepaald ensemble. Misschien is er onzekerheid over het eigen technische niveau (niet goed genoeg, of juist té goed), of behoefte om de groep en de manier van spelen eerst een beetje te leren kennen. Ook voor de muzikale leiding is het (vaak) nuttig om te kijken of iemand in de groep past.

Daarom is het (altijd) mogelijk om eerst twee keer vrijblijvend op proef mee te spelen. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met de secretaris of dirigent.

INSCHRIJFFORMULIER-NIEUW-LID

P1050214 - kopie

Als u zich wilt aanmelden als nieuw lid, kunt u het formulier invullen en (digitaal of per post) opsturen naar de secretaris.

CONTRIBUTIE

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie wordt betaald in twee halfjaarlijkse termijnen en elk jaar omstreeks april vastgesteld voor de daaropvolgende periode van 1 juli t/m 30 juni.
Voor de periode juli 2023 t/m juni 2024 bedraagt de contributie € 140. Wie in twee ensembles speelt betaalt € 210. Leden onder de 18 jaar krijgen 50% korting op de contributie.

Voor leden die (tijdelijk) in een dusdanige financiële situatie zitten dat zij hun contributie niet volledig kunnen voldoen is ondersteuning mogelijk. Om een beroep te doen op deze ondersteuning, wendt het lid zich tot de penningmeester.

IBAN  NL90 TRIO 0390 3203 07 t.n.v. Huismuziek afdeling Delft

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Beide documenten zijn te downloaden van onze website:

Scroll naar boven